Referat af generalforsamlingen søndag d. 11 marts 2018.

SØNDAG DEN. 11 MARTS 2018 kl.16.30, Aarhusvej 8-10, 8382 Hinnerup.

Dagsorden:
1.      Valg af referent: Jette Kirkegaard
2.      Valg af ordstyrer: Rudolf Bay
3.      Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4.      Turarrangørernes beretninger:
-          ”Årets gang” - Birgitte, Flemming, Jørn:
Turen er en stor succes. Sidste gang var der 24 deltagere. Turen fortsætter fremover.-          ”Månedens gåtur” -  Kirsten, Ragnhild, Inge:
Turen ligger altid den sidste weekend i hver måned. Spændende
ture, pæn tilslutning. Arrangørerne går altid turen inden afviklingen.
Medlemmer efterlyste mulighed for at lave forskellige længder på turen.
Udvalget vil have det i baghovedet.
Se kalenderen på hjemmesiden for mere info om turene.
-          ”Cykelturen” - Ragnhild, Inger H, Kirsten:
20 deltagere i 2018. Turen går til den vestlige del af Limfjorden. Overnatning er booket til alle.
-          ”Lille cykeltur” - Ragnhild:
Sidst maj/juni. Start i Vejle, vestpå til Grindsted, Brande, Silkeborg med afslutning i Horsens. Der bliver 2 overnatninger i campinghytter. Nærmere info kommer snarest på hjemmesiden.
-          Gåturen ifm. generalforsamlingen:
Medlemmer skal melde ind til planlægning af denne tur.
-          Skæring ”Fristedet” er booket:
uge 28
-forlænget juleweekend torsdag/søndag nov/dec.

Der er stadig mange småarrangementer: bioture, mm. Fortsæt med at være aktive.

5.      Ingen indkomne forslag!

6.      Valg af bestyrelse:
Rudolf Bay  (rudolfbay@gmail.com)                                       modtog genvalg
Jette Kirkegaard  (jette.kirkegaard@gmail.com)                     modtog genvalg.
Ragnhild Blåbjerg (ragblaa@gmail.com)                                 modtog genvalg

Suppleant: Birgitte Ellekilde (bir.el@mail.dk)                           modtog genvalg

7.      Evt.
-          Sct. Hans - Jessi: Vi må låne faciliteter tæt på Jessi. Vi kan være i læ. Mulighed for at grille. Husk mad, drikke, stol og service.
-          Opfordring til at deltage i ”Fristedets” generalforsamling:
Jessi er interesseret i at komme i bestyrelsen.Referat af generalforsamlingen søndag d. 12 marts 2017.

Generalforsamling afholdt søndag d. 12.marts kl. 15:00 i  fælleslokalet på Thorsbjerg, Stenaldervej 77, Brabrand.

1. Valg af referent:  Jette Kirkegaard
2. Valg af ordstyrer:  Rudolf Bay
3. Bestyrelsens beretning blev godkendt:  Der er stadig mange aktiviteter i gang, men der må gerne komme endnu flere.
4. Turarrangørerne:
         Cykeltur:  Inger H, Ragnhild og Kirsten Ø
Turen Skagen-Århus sidste år var meget vellykket. I år går turen til Padborg-Århus. Der er 16 tilmeldte deltagere. Der er lukket for tilmelding, men det er muligt at blive skrevet på venteliste. Obs:  Knud er ikke med i år som livline.
·         Årets Gang:  Birgitte, Flemming og Jørn
Turen starter altid ved Tangkrogen kl. 13.13. Kort tur på 5 - 6 km. Man går i det samme område hver gang, men ikke nødvendigvis den samme rute. Foregår der noget særlig i området, fx ifm Kulturåret, er der mulighed for en ekstra oplevelse. Der er stort fremmøde. Er der nogen der har lyst til at gå en længere rute, er det helt ok. Det står folk frit for. Der er en lille højdeforskel, så afhængig af konditionen kan pulsen risikere at stige en smule. Årets Gang fortsætter fremover.
·         Månedens gåtur:  Inger Hansen, Kirsten Ø og Ragnhild
Månedens gåtur ligger altid den sidste søndag i måneden. Der kan læses om turene i kalender på hjemmeside. Turene er typisk på 10 -12 km med en indlagt madpakke-pause.
Hold øje med hjemmesiden.
·         ”Biografpigerne”:  Nogle medlemmer er med i Biografklub Danmark. Der meldes ud via mail, om nogen har lyst til at mødes og se en film sammen.
·         Fantastisk tur til Livø
·         Poul Martin overvejer et arrangement i juni, med mindre der kommer et bedre tilbud!
·         Knud overvejer endnu engang at åbne dørene til sit sommerhus Sct. Hans aften. Han sender info ud, med mindre der kommer et bedre tilbud.
·         Julefrokost: Byd ind med nye ideer. Rudolf arrangerer ikke i år. Skæring er ikke booket, så er det et ønske skal nogen sørge for det STRAKS!
·         Fur: Rudolf arrangerer en tur til Fur i forsommeren
·         Sommerferie i Skæring i uge 28, 10.-16.juli. Tilmelding over mail. Fælles forberedelse. Rudolf uddelegerer arbejdsopgaverne. Der vælges en madansvarlig til hver dag. 2-3 dage hentes mad på lokalcenteret. Billig og ok mad. Ingen festmiddag i år. Lørdag spises ”Tøm køleskabet”.

5.Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelse.
Rudolf Bay  (rudolfbay@gmail.com) modtog genvalg
Jette Kirkegaard  (jette.kirkegaard@gmail.com)  modtog genvalg.
Ragnhild Blåbjerg (ragblaa@gmail.com) modtog valg

Suppleant: Birgitte Ellekilde (bir.el@mail.dk) modtag valg

7.Evt.
Hvis der er stemning for en jule(aften)tur, bustur den 24.dec, så meld tilbage til Flemming.
Meld i øvrigt ind med aktiviteter. Der er kun de aktiviteter, vi selv laver.
Næste års generalforsamling: Gåturen kl. 13.00
Generalforsamlingen rykkes frem til kl 16.00

Brabrand d. 12.marts 2017
Jette KirkegaardReferat af generalforsamligen søndag d. 13 marts 2016

Generalforsamling afholdt den. 13 marts 2016 

Præsteager 209, 8200 Aarhus N

Dagsorden:
1.       Valg af referent
2.       Valg af ordstyrer
3.       Bestyrelsens beretning
4.       Tur-arrangørernes beretning
5.       Indkomne forslag
6.       Valg af bestyrelse
7.       Evt.

Ad 1) Jette
Ad 2) Rudolf
Ad 3) Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4) Turarrangørernes beretning:

Gåturgruppen -  Ragnhild, Flemming, Ilse og Ellen:
Ilse og Ellen er ikke længere med i gruppen. Ragnhild og Flemming er fortsat i fuld gang. Kirsten Østergaard meldte sig til arbejdsgruppen. 
Der er gåture den sidste søndag i måneden i forårs - og efterårssæsonen. Se nærmere i kalenderen. Meld MEGET GERNE tilbage til Ragnhild med forslag, så vi kan få oprettet en ide’ bank med spændende gåture.
Før i tiden var der mange, der arrangerede forskellige ture. De kunne fx være at vise sit nærområde frem, eller man havde kendskab til et smukt sted, som man gerne ville dele med andre. Byd endelig ind!

Årets gang - Jørn er tovholder:
Turen er blevet for lang. Det var ikke meningen fra starten. Deltagerne på de enkelte ture har talt om at dele sig, da nogle gerne vil gå længere end planlagt. 
Der skal tales med Jørn om det.
Det sociale aspekt forsvinder.

Cykelturen – Inger H og Ragnhild:
Cykelturen er ”udsolgt”. 21 tilmeldte. I overkanten, men det løses. Der mailes info til tilmeldte, når alt er på plads. Turen går fra Skagen til Udby.

Fristedet Skæring i uge 28 – Rudolf og Lotte
Lotte er ikke i køkkenet i år, så der skal tænkes nyt ift den store praktiske del omkring mad. 
Flemming arrangerer cykelture.
Meld meget gerne ind med aktiviteter.

Julefrokost den næstsidste weekend i november – Rudolf  og Lotte
Julefrokostudvalget vil gerne prøve noget andet end Skæring i år. Det er lidt svært at planlægge spændende gåture ud fra stedet. De vil gerne prøve noget nyt.
Meld endelig tilbage med forslag.
Forslag om Fuglsøcenteret -  Er det muligt at være os selv i et lokale?  ??? undersøger nærmere.
Løgstør Park Hotel - Jette undersøger nærmere.

Livøtur - Laila:
Den sidste weekend i maj. Der er 12 tilmeldte. Der skal være min. 22, for at turen kan blive til noget.  Reminder om turen sendes rundt. Laila har bestilt naturvejleder til rundvisning på øen et par timer lørdag formiddag. Færge ca.100 kr. retur, overnatning og mad ca. 600 kr. Kørsel afregnes med den enkelte ”chauffør”.

Fødselsdagsfest tirsdag 23 august:
Vi mødes ved Ørnereden og griller sammen. Der vil være mulighed for at mødes inden og gå en tur. Birgitte og Lotte laver en skrivelse til hjemmesiden.

Tunøfestival – Rudolf:
Der er nogle stykker der tager afsted.

18 naturfolk var på en fantastisk tur til Tyrkiet. Der blev fortalt om den spændende tur.

Ad 5) Indkomne forslag:
Ændringsforslag:  Revidering af vedtægter §6 stk. 2, indkaldelse til generalforsamling. Nuværende tekst, ”Der indkaldes i januar-februar måned.”, ændres til – ”Der indkaldes i første kvartal.” Forslaget blev vedtaget.

Ad 6) Valg af bestyrelse:
Rudolf Bay  (rudolfbay@gmail.com) modtog genvalg
Jette Kirkegaard  (jette.kirkegaard@gmail.com)  modtog genvalg. 
Ragnhild  Blåbjerg (ragblaa@gmail.com) modtog valg
Suppleant: Birgitte Ellekilde (bir.el@mail.dk) modtag valg

EFTERSKRIFT AF RUDOLF BAY:
Der har været rod i proceduren, da det viser sig at sidste år blev Flemming valgt ind i bestyrelsen, dette er der dog ikke nogle der har været opmærksomme på.
Det er en klar fejl fra bestyrelsen at vi ikke havde styr på medlemmerne.
Det endte så i at Ragnhild blev valgt ind i bestyrelsen.
Men det kan siges at der har været fejl i proceduren og der kan forlanges omvalg hvis der er nogle der ønsker dette.

Ad 7) Evt.:
Beskeder om arrangementer, bioture, mm sendes til:
Lotte Hansen (lottevejlby@gmail.com) eller Rudolf Bay  (rudolfbay@gmail.com) til rundsending.

Rudolf vil meget gerne hjælpe med økonomi mm, hvis nogle vil arrangere fx weekendture.

Der var en længere snak omkring billederne i galleriet på Naturklubbens hjemmeside. Nogle af billederne er fra festlige lejligheder, hvor der har været serveret alkohol. Uffe, Rudolf og Flemming vil sørge for, at alle billeder der ligge i galleriet, bliver flyttet til Dropbox eller lignende, som kræver et login. Da fx Dropbox har begrænset kapacitet, skal billeder der lægges ind begrænses i størrelse. Vær også kritisk med kvalitet, antal og emne, når du lægger billeder ind. 1.maj fjernes alle billeder fra hjemmesiden.

Lisbjerg 13.marts 2016
Jette KirkegaardReferat af generalforsamlingen søndag d. 22 februar 2015.

Generalforsamling afholt på Folkestedet, Carl Blochsgade , Århus C. 50  medlemmer deltog i generalforsamlingen. Jette blev valgt som referent. Rudolf blev valgt som ordstyrer. Det har været et rigtig spændende år i naturklubben.

Kommende arrangementer/ture:
Søndagsture (Årets gang): (Jørn, Flemming) Datoer er nu lagt i kalenderen frem til sommer. Jørn vil gerne fortsætte efter sommer.

-          Skovbrynet , dagcenter overfor ”Bjørnen”:
-          Man kan benytte cafeen ved søndagsturene. Cafeen lukker kl. 15.
-          Det foreslås at mødes inden gåturen og spise frokost sammen pris ca. 60 kr.

Månedens gåtur: Ellen: ellenchr@ofir.dk , Ilse: ilseagerskov@stofanet.dk ,
                         Ragnhild: ragblaa@gmail.com

-          Ligger i kalender frem til sommer.
-          Olav trækker sig fra udvalget.
-          Kom gerne med forslag og også gerne planlagte ture. Kontakt gerne udvalget for gode råd.  
-          Beskriv din tur og send den til gåtursudvalget, som koordinerer med kalenderen/andre arrangementer.
-          Gåtursudvalget sender arrangementet til HC som lægger den på hjemmesiden.      

Sommerferie uge 29 i Skæring:

Festaftenen er flyttet til fredag, da nogle deltagere måske skal med på den planlagte cykeltur.
Medlemmer af naturklubben er altid velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe og et havbad.
Man kan dog IKKE deltage i spisning, med mindre man er tilmeldt sommerferien.

Cykeltur til Rhinen (uge 30):
(Inge Hansen, Flemming, Verner, Olav): Se yderligere info på Naturklubbens hjemmeside og Gislev Rejser. 5 dage på cykel. 5.500 kr.

Cykeltur til Sydsjælland (uge 30):
(Inger Højgaard, Lissi Christoffersen, Ragnhild, Knud, Trine ): Se Naturklubbens hjemmesiden for yderligere info. 13 tilmeldte foreløbig. Tilmelding senest 1. april. Vandrehjemsovernatning ca. 250 kr/nat. Afhængig af køkkenforholdene laver vi mad selv. Pris ca. 2.700 incl  transport (tog/cykel/bil), excl forplejning.

Naturklubbens 15 års fødselsdag fejres på Mols den 21.23 august. Yderligere info på hjemmesiden.
Ladywalk den 30.marts. Mail sendt ud. Tilmelding til Lotte, pris 125 kr.
Julefrokost på Fristedet. Info kommer på hjemmesiden.
Opfordring til at komme på Vestergade 58. Fx: 15.5.2015 pris 100 kr. Bluesarrangement. De mangler ”Gråt hår”, og det er naturklubben med sine snart 15 år på bagen storleverandør af.

Mailliste: Pga af spam sendes der ikke mail ud med synlig mailliste. Rudolf, Flemming og Lotte har klubbens mailliste. Henvend jer til dem, hvis I ønsker adresser eller noget lagt på hjemmesiden.

Hjemmeside: Under galleri er genveje/link  til fx naturklubbens billedsamling

Forslag om betaling ved samkørsel:
-          Der blev ingen beslutning taget, men følgende retningslinjer foreslås: Der anbefales at der betales min. 50 øre/km/person. Aftal nærmere med den enkelte chauffør.

Valg til bestyrelsen:
-          Ragnhild var ikke til stede. Flemming blev valgt ind i hendes sted. Rudolf og Jette modtog genvalg.Referat af generalforsamling søndag d. 23. februar 2014

Generalforsamling afholdt i Skejbycentret, Skelagervej 5, 8200 Århus N – 44 fremmødte.

Dagsorden:

1.       Valg af referent
2.       Valg af ordstyrer
3.       Bestyrelsens beretning
4.       Tur-arrangørernes beretning
5.       Indkomne forslag
6.       Valg af bestyrelse
7.       Evt.

Ad 1) Hanne

Ad 2) Rudolf

Ad 3) Der har igen i år været mange gode initiativer og spændende arrangementer.
Der har ikke været behov for bestyrelsesmøder – koordinering sker via mail, ved arrangementerne  og møder på Peter Gift.
Der er p.t. over kr. 7.000 i klubkassen, derfor denne gang gratis middag på klubbens vegne.
Fristedet Skæring har ændret regler for lån af stedet. Så Naturklubben har booket i uge 29 og juleweekend 21. – 23. november 2014.

Ad 4)  Der har været gennemført Månedens gåtur af søndagsudvalget bestående af Ellen Ch., Jørn, Inger Høj.  og Olav. Denne aktivitet fortsætter i 2014 – foregår den sidste søndag i hver måned, de næste arrangementer  d. 30/3: Sporet ved Vestermølle, 27/4: Kollerup Skov, 25/5: Baronmosen, 29/6:Bramslev Bakker - se yderligere information på hjemmesiden under kalender.
Søndage midt i måneden Årets gang, med udgangspunkt fra Bjørnen, Filtenborgplads kl. 13.18 fortsætter også i 2014 – yderligere information på hjemmesiden under kalender.

Andre kommende arrangementer i 2014:

Cykeltur den 22/7 – 27/7 – I år foregår turen på Mors – se yderligere informationer på hjemmesiden. Tilmelding senest 11. april – pt. 15 tilmeldte

Rejser: Forårstur til Barcelona fra den 10/7 – 17/7. Overnatning i en stor lejlighed i dobbeltværelser (p.t. 7 tilmeldte – gerne 3 yderligere tilmeldte ønskes). For yderligere information se hjemmesiden under kalender.

Efterårstur til Kreta i uge 34 + 35, eller bare den ene uge. Turen er arrangeres af Nadana Tours – For yderligere information se hjemmesiden under kalender tilmeldte p.t. Lotte og Kirsten.

Tur til Sejrø d. 13. – 15. juni. Overnatten foregår på Sejrø Lejrskole – for yderligere information - hjemmesiden under kalender.

Sommerferie Fristedet Skæring i uge 29. Samme koncept som sidste år –mere information følger via hjemmesiden.

Juleweekend Fristedet Skæring den 21. – 23. nov. – mere information følger på hjemmesiden.

Øvrige arrangementer:

Hyggeaftner på Peter Gift en gang om måneden kl. 19.00 - de næste er den 10/3, 7/4, 5/5, 2/6 – for yderligere information se hjemmesiden under kalender.

Festival: Naturklubben koordinerer ikke tilmeldinger til festivaler, men følgende blev nævnt: Tunø, Skagen og Tønder Festival.

Odder Byfest – nærmere information følger på hjemmesiden under kalender.

På tegnebrættet i uge 39 + 40 2015.
Melek vil arrangerer en tur til Tyrkiet, hvor vi bl.a. skal besøge hendes barndomsby i bjergene. Mere information følger.

Ad 5) Ingen indkomne forslag.

Ad 6) Genvalg af bestyrelsen:Rudolf Bay, Birgitte Egekilde, Jette Kirkegaard.Ad 7) Ingen havde noget til dette punkt.

Den 24. februar 2014
Hanne BrokholmReferat af generalforsamling søndag d. 3 febuar 2013.

Generalforsamlingen blev afholdt i Fritidscenteret, Plantagevej 14, 8250 Egå

Dagsorden:

1.  Valg af referent.
2.  Valg af ordstyrer.
3.  Bestyrelsens beretning
4.  Tur arrangørernes beretning
5.  Indkomne forslag.
6.  Valg af bestyrelse.
7.  Evt.

Ad 1)  Jette

Ad 2)  Rudolf

Ad 3)  Det har igen været et spændende år med mange gode initiativer og aktiviteter. Mange vellykkede og velbesøgte arrangementer blev nævnt

Allerede nu er kalenderen for 2013 også fyldt pænt ud. Alle aktiviteterne kan ses i kalenderen på foreningens hjemmeside ”Naturklubben Århus”.

Vi har haft stor glæde af adgangen til ”Fristedet”, hvor mange af vores aktiviteter nu foregår.

Foreningens økonomi er lidt anstreng. Vi skal finde en måde at supplere pengekassen på. Der var forslag om, at overskuddet fra arrangementer blev overført til foreningens økonomi. Ligeledes blev det foreslået, at der betales et lille ekstra beløb til kassen ved større arrangementer eller evt. ´ved afholdelse af loppemarked. Emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Da foreningen er baseret på medlemmernes egne initiativer og aktiviteter blev ordet hurtigt videregivet til turarrangørerne.

Ad 4)  Søndagsture: (Inger (Højgaard), Olav og Inger (Clausen)) Der har været rigtig mange gode ture i det forløbne år. Udvalget lovede tilsvarende for næste år. Olav præsenterede turene, der som udgangspunkt foregår den sidste søndag i hver måned. Turene er beskrevet i kalenderen på hjemmesiden.

Rejse: ( Lotte, XXXXXXX) Tur til Firenze i påsken. Deadline for tilmelding er overskredet, men skulle man alligevel have lyst til en tur til Italien, er det muligt, hvis man kontakter Lotte straks.

Cykeltur: (XXXXXXX.) Turen foregår i uge 27 og går til Fyn. Der bliver en fast base på Danhostel i Svendborg, og turene vil udgå herfra. Der er booket 20 pladser på vandrehjemmet og det er ”først til mølle” princippet. Cykelturen er i år planlagt, så det er muligt også at deltage i Tunø Festivalen.

(I den forbindelse kunne Rudolf fortælle, at det er vigtig at bakke op om festivalen, hvis den skal bestå. Der er usikkerhed om forårsfesten bliver til noget, da Århus Kommune har hævet lejen betragteligt for ”Ridehuset”.)

Sommerferie: (Lotte, Rudolf, XXX) Vi har booket ”Fristedet” i uge 29, fra den 13 – 21/7 2013. Der bliver mulighed for at holde sommerferie sammen med andre fra Naturklubben. Man kan snildt tilmelde sig, selvom man ikke har ferie på det tidspunkt. Kom alligevel og nyd det gode selskab efter fyraften. Der skal tilmeldes på forhånd. Mere info følger senere på hjemmesiden.

Øvrige arrangementer: Årets Gang som Jørn har taget initiativ til. Turene ligger allerede i kalenderen og foregår midt i måneden. Gåtur omkring Engsøen og efterfølgende hygge hos Paul Martin. Træf på ”Peter Gift” sammen med Lotte. Blåbærtur med Flemming. Bluesteltet på Skanderborg Festival sammen med Olav. Julefrokost med overnatning. (Jeg har helt sikkert glemt noget!!!)

Ad 5) Der var ingen indkomne forslag

Ad 6) Inge Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Ragnhild blev i stedet valgt ind. Rudolf og Jette forsætter i bestyrelsen.

Ad 7) Lotte fik stor ros for sit engagement og hjælpsomhed. Jessie foreslog, at der kunne være temadage ifm uge 29. Hun foreslog at man kunne male sammen, flette, arbejde med bast, mm. Andre emner blev foreslået, fx hjælp til facebook, billedbehandling, yoga, cykelture…….. Har man noget at byde ind med, eller vil man gerne have hjælp til noget, kan man kontakte Jessie, som tilbød at være koordinator for aktiviteter i uge 29 på ”Fristedet”.

Opdatering af mailliste og alle mails som skal videresendes til foreningens medlemmer skal sendes til Lotte: lottevejlby@gmail.com  

Alle arrangementer mv der skal lægges ud på foreningens hjemmeside skal sendes til HC: hce@post.tele.dk.

Hadsten den 5.februar 2013

Jette KirkegaardReferat af generalforsamling søndag d. 12 februar 2012.

Referat af Ordinær Generalforsamling
 Naturklubben Århus 12.2.2012.
Afholdt i Fritidscenteret i Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå

Dagsorden:

1.      Valg af referent
2.      Valg af ordstyrer
3.      Bestyrelsens beretning
4.      Tur-arrangørernes beretning
5.      Indkomne forslag:
         A: § 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
         Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
         Der har de sidste 2 år været holdt generalforsamling i februar, så jeg 
         synes, at vi skal rette teksten i § 6 stk 2  til: 
         Generalforsamling skal afholdes i januar-februar måned.
6.      Valg af bestyrelse. Alle er på valg.
7.      Evt.

Ad 1) Lisa

Ad 2) Rudolf

Ad 3) Bestyrelsen er meget effektiv – faktisk har der ikke været behov for bestyrelsesmøder! Naturklubben Århus er blevet tilmeldt Århus Kommune som en forening. Derfor kan vi i dag være her i Fristedet i Skæring. Rudolf har fået adgang til selv at kunne reservere stedet on-line, og har derfor gjort det  – udover til i dag -  til sommerfest og til julearrangement.

Der står pt. 3600-3700 kr. på foreningens konto. Grl. forsamlingen koster formentlig 1200-1300 kr.

Ad 4) Søndagsturudvalget: Består af Inger (Clausen), Inge (Hansen), Jørn, Ragnhild, Inger (Højgaard) og Olav. Olav præsenterede turene, der foregår den sidste søndag i hver måned, undtagen i pinsen, hvor den foregår mandag, og i juni, hvor det er lørdag!). Der er planlagt ture frem til og med juni måned, og de er alle beskrevet i kalenderen på hjemmesiden.

Rejseudvalg: Rudolf og Lotte. Der er lige nu ved at blive arrangeret en tur til Budapest i påsken. Til trods for diverse forhindringer i form af flyselskabers betalingsstandsning eller konkurs, bliver turen til noget, og der er i skrivende stund 11 tilmeldte.

Sommertur: Rudolf og Lotte. Tur til Als i juni måned – er nærmere beskrevet på hjemmesiden.

Sommerfest: Rudolf og Lotte. 4. August her i Fritidscenteret i Skæring. Der er mulighed for at overnatte - 36 – 40 sengepladser.

Cykelturudvalg:  Ragnhild, Olav
Cykelturen foregår i år i uge 28, til forskel fra tidligere år, hvor det har været i uge 27. Dette er en konsekvens af at Tunø Festival også er flyttet en uge. Turen kommer til at følge Rute 8, der går fra Møgeltønder til Stevns Klint. En tur på 350 km, hvor noget jo bliver ”til vands”.  Der kalkuleres med dagsmarcher a ca. 60 km, og overnatning bliver på vandrehjem.

Der er tilmelding til Ragnhild inden 1. Marts. Telefon og på nettet. Evt. spørgsmål til turen kan rettes til Olav.

Øvrige arrangementer: Peter Gift v. Lotte: Hyggeaftener og ”tirsdagsmad” ligger alle på nettet. Mandag 13. Feb. aflyses. Man skal selv tilmelde sig til Tirsdagsmad – det er populært , så gør det gerne en uge i forvejen. Koster 80 kr.

I øvrigt generel opfordring til f.eks. at arrangere biografture, ”Fed Fredag” etc. Brug den senest opdaterede liste, og rundsend til alle. Der er pt. 101 på maillisten.

Og med hilsen fra Chile og 25 grader varme meddeler Poul Martin, at han også i løbet af sommeren vil arrangere en gåtur omkring søen, og sætte grillen frem.

Ad 5) Forslag vedtaget.

Ad 6) Hele bestyrelsen genvalgt, dvs. Rudolf, Inge (Hansen) og Jette fortsætter.

Ad 7) Ingen havde noget til dette punkt!

Tak for go’ ro og orden!!

Århus, 13. Februar
Lisa Bach AndersenReferat af generalforsamling søndag d. 6 februar 2011.

Dagsordenen blev godkendt.

Referent Birgitte.

Ordstyre Rudolf.

Der har været stor aktivitet i det forgangne år. Bl.a. søndagsturene som har haft god tilslutning.

Turene er bl.a. gået til Randers fjor, Moesgårdskovene, Vester Mølle og Brombærturen til Tunø.

Weekendturene: Gik til Mols, og en rigtig god 10 års fødselsdagstur til Livø. Julefrokosten foregik på Norddjurs.

Søndagsudvalget som består af Inge H. Olav, Inger H, Jørn, Inger K. og Ragnhild havde forslag til turene i 2011. Målsætningen er stadig at gå sidste søndag i måneden. Der var turforslag til bl.a. sporet vid Skejby, Viby enge, Skanderborg dyrehave, Vrads/Bryrup, Hasnes ved Ebeltoft. Alle turene vil blive lagt på hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen. Birgitte ønskede ikke genvalg, Inge T.Hansen fra søndagsudvalget blev valgt. Rudolf og Jette forsætter

Vi holder stadig fast ved at mødes på Peter Gift så vidt det er muligt henholdsvis d. 1 mandag eller tirsdag i måneden.

Der var ingen indkomne forslag.

Under Evt: HC undrede sig over at adresselisten var kortet ned til 60 personer ved sidste optælling.

Der blev besluttet at sende ud til den gamle adresseliste med forespørgsel til, om man stadig er interesseret i at stå på listen.

Jette efterlyste en fælles holdning til betaling og beløb til bilturene. Efter en del snak blev man enige om at frem over betales der 50 øre pr. km. pr. person.

BirgitteReferat af generalforsamling søndag d. 10. januar 2010

Hadsten den 14.01.2010

1) Jette referent                                                                                                              

2) Rudolf ordstyrer                                                                                                            

3) Formanden konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidig. Der har været rigtig mange gode arrangementer i 2009. Bl.a. blev nævnt bærplukning på Tunø, Helnæs (på trods af dårlige faciliteter), Bornholm, cykeltur, Tyrkiet, julefrokosten og ikke mindst de mange gåture.  Generelt er der stor aktivitet i foreningen. Den 6. januar var 140 medlemmer tilmeldt maillisten.                                                            

4) Søndagsgruppen, Inger K, Jørn, Olav, Lisbeth og Inge T-H, holdt møde den 3. januar 2010, hvor det kommende halve års ”Månedens gåtur” blev planlagt.

31.1.2010      Pilbrodalen

28.2.2010      Skov og Parker

28.3.2010      Alken, Bjedstrup og Svejstrup

25.4.2010      Salten Dalen

30.5.2010      Vrads Sande

27.6.2010      Strandtur fra Løgten til Århus 

Nærmere information kan læses på Naturklubbens hjemmeside.

Lotte har booket campinghytte på Læsø i uge 29. 2400 kr./uge, 495 kr./nat. Hun opfordrede til, at medlemmer som er interesserede, selv tager kontakt til pladsen og booker allerede nu.

Der bliver cykeltur i uge 27. Nærmere info følger.

Der arbejdes på en weekendtur på Mols den 20.3.2010

5) Der er modtaget forslag vedrørende arrangement i forbindelse med Naturklubbens 10 års fødselsdag. Et udvalg er nedsat. Hvis alt går som planlagt, bliver det på Livø den 20-22. august.                                                                                  

6) Bestyrelsen blev genvalgt.                                                                                          

Bestyrelse:

Birgitte Ellekilde               bi.el@hotmail.com
Jette Kirkegård        jette.kirkegaard@skolekom.dk
Rudolf Bay                     rudolfbay@stofanet.dk

Suppliant:

Lisa Bach Andersen   lisa_bach_andersen@hotmail.com

Mailliste og hjemmeside styres fortsat af HC hce@post.tele.dk, og det skal påpeges, at alle mail eller indlæg der sendes til HC for rundsending skal være færdigredigeret og sat op til ”indklip” eller ”videresend”.

Ca. 40 naturklubmedlemmer deltog i mødet, som foregik i den hyggeligste ro og orden.


Referat af stiftende generalforsamling.

Århus d. 20.01.2009

Der var indkaldt til stiftende generalforsamling søndag d. 18 januar 2009 kl. 15.00 efter gåturen om Årslev Engsø for oprettelse af foreningen Naturgruppen-Århus.

Der mødte ca 40 personer op til mødet og der var god stemning omkring æbleskiverne og den varme kakao.

Karl Heinz havde inden mødet fremsendt et oplæg til vedtægter som blev gennemgået, og er efterfølgende blevet redigeret i henhold til den debat der var om vedtægter mv.

Der vedlægges et oplæg til vedtægter, med de punkter, der var enighed om skulle rundt til alle på medlemslisten for kommentarer.

Bestyrelsen vil samle kommentarerne og tilpasse vedtægterne efter medlemmernes ønsker.

Følgende punkter blev debatteret:

1) Kontakt til V58.
2) Kontakt til naturgrupperne i Singlerock Silkeborg-Horsens-Ålborg-Herning.
3) Kontakt til Peter Gift

Der skal på vor hjemmeside fremgå at gruppen er opstået igennem SingleRock Århus, og at medlemmer hovedsalig er +50. voksne og følsomme.

Der blev valgt en bestyrelse på 3 personer og 1 suppleant.

Bestyrelse:

Birgitte Ellekilde         bi.el@hotmail.com
Jette Kirkegård     jette.kirkegaard@skolekom.dk
Rudolf Bay               rudolfbay@stofanet.dk

Suppleant

Lisa Bach Andersen   lisa_bach_andersen@hotmail.com

Der er oprettet en bankkonto til indsættelse at beløb for ture, den styrer Rudolf.

Mailliste og hjemmeside styres af HC hce@post.tele.dk

Og det skal påpeges at alle mail eller indlæg der sendes til HC for rundsending skal være færdigredigeret og sat op til indklip eller videresend.

Og så er det op til medlemmerne at der arrangeres ture.

Stort naturknus RudolfLast update: 21-01-2020