Kontakt

  

                                                     Bestyrelse

                                Rudolf Bay: mail: rudolfbay@gmail.com

                      Jette Kirkegaard: mail: jette.kirkegaard@skolekom.dk

                             Ragnhild  Blåbjerg: mail: ragblaa@gmail.com

                               Suppleant: Birgitte Ellekilde (bir.el@mail.dk)

                                    Henvendelse angående mailliste:                         

                                            lottevejlby@gmail.com 

                                               Vedr. traveture:

                                 Ragnhild  Blåbjerg: ragblaa@gmail.com                                 

                                                                        
                                          og vedr. hjemmesiden:

                                                 hce@post.tele.dkLast update: 21-01-2020